69500 - Πυκνό φως

Ν. Λυγερός

Έβλεπε
τώρα
όλο
και πιο καλά
πόσο
πυκνό φως
ήταν
η ουσία
που είχε
πιει
κι ένιωθε
τα άστρα
στο στόμα της
ακόμα
και τώρα
μέσα
στη νύχτα
και το μοναδικό
μονοπάτι
της αγάπης
που είναι
μοναδικό.