69502 - Η ιερή συμφωνία

Ν. Λυγερός

Τα σώματά τους
πήραν
τη θέση τους
στην ιερή
συμφωνία
κάτω από τον τρούλο
του ουρανού
που έσταζε
μόνο φως
και το ιερό σπαθί
βυθίστηκε
μέσα
στην Ιερουσαλήμ
για να είναι
αιώνια
μαζί της
αφού
ήταν
ο μόνος
τρόπος
να ζήσει
το αδιανόητο
της ελευθερίας
έτσι σχίστηκε
το σκοτάδι
εκείνη
τη λευκή νύχτα.