69513 - Η φύση

Ν. Λυγερός

Η φύση
δεν είναι
του κομμουνισμού
και δεν ακολουθεί
αυτήν την ιδεολογία
της βαρβαρότητας
του ίδιου
που μισεί
την ποικιλία
και ό,τι είναι
διαφορετικό.