69520 - Το στρατηγικό δόγμα

Ν. Λυγερός

Το στρατηγικό δόγμα
αποτελεί
εξαίρεση
στη στρατηγική
αφού είναι
το μόνο
ορατό σημείο
της αόρατης
σκέψης
της πολεμολογίας.