69521 - Η Ρωσία

Ν. Λυγερός

Η Ρωσία
αγαπούσε
την Ευρώπη
ενώ η σοβιετική
βαρβαρότητα
τη μισούσε
και ήθελε
να αφανίσει
με κάθε τρόπο
την ιστορία της.