69523 - Η προστασία

Ν. Λυγερός

Η προστασία
της Διδασκαλίας
έρχεται
να συμπληρώσει
τη φυσική
προστασία
όταν αυτή
δεν επαρκεί
ενάντια
στις επιθέσεις
της βαρβαρότητας.