69529 - Ζει μέσα

Ν. Λυγερός

Ζει μέσα
στο μέλλον
η στρατηγική
αλλά
όταν θα υλοποιηθεί
αυτό γίνεται
μόνο
στο παρόν
που γρήγορα
ανήκει
στο παρελθόν.