69530 - Πολλές φορές

Ν. Λυγερός

Πολλές φορές
η φαντασία
είναι
περιορισμένη
γιατί βασίζεται
σ’ ένα σημείο
αναφοράς
που είναι
μόνο
η πραγματικότητα.