69531 - Το οργανόγραμμα

Ν. Λυγερός

Το οργανόγραμμα
σου έδινε
τη μεγάλη
εικόνα
της φαντασίας
που έχει
καταγραφεί
για να φανούν
και τα όριά της
πέρα
του συμβατικού.