69532 - Τα χρονικά παράδοξα

Ν. Λυγερός

Τα χρονικά παράδοξα
είναι ένα
ολόκληρο
σύμπαν
που πρέπει
να ερευνήσεις
στον ελάχιστο
βαθμό
για να δεις
το θεμέλιο
χωρίς παγίδα.