69534 - Μόνο ο πεσιμισμός

Ν. Λυγερός

Μόνο ο πεσιμισμός
είναι
που οδηγεί
στην υπόθεση
του αφανισμού
της Ανθρωπότητας
από το μέλλον
της ιστορίας
και την ιστορία
του μέλλοντος.