69535 - Στα σενάρια

Ν. Λυγερός

Στα σενάρια
της επιστημονικής
φαντασίας
υπάρχουν
οι απόλυτοι πόλεμοι
και μεγάλες
κοινωνικές αντιπαραθέσεις
αλλά μόνο
επειδή είναι
προβολές
της πραγματικότητας.