69545 - Ο κομμουνισμός

Ν. Λυγερός

Ο κομμουνισμός
προσπάθησε
να γράψει
ότι η ιστορία
πέθανε
ενώ η ιστορία
κατάφερε
να γράψει
ότι πέθανε
ο κομμουνισμός.