69546 - Αν η Ιστορία

Ν. Λυγερός

Αν η Ιστορία
άρχισε
με τη γραφή
σκέψου
πόσο
σημαντικό είναι
να συνεχίσει
να υπάρχει
η τελευταία
για να μην πεθάνει.