69547 - Το μέλλον

Ν. Λυγερός

Το μέλλον
ξεκινά
με το παρόν
άρα τεχνικά
δεν είναι
συνδεδεμένο
με το παρελθόν
γιατί αν είναι
τότε δεν είναι
μόνο ιστορία
αλλά Χρόνος.