69550 - Υπάρχουν πράγματα

Ν. Λυγερός

Υπάρχουν πράγματα
που δεν εξαρτώνται
από έναν
και μόνο
γιατί είναι
στο χρώμα
της εποχής
κι όλο
και κάποιος
θα βρεθεί
να το κάνει.