69552 - Όταν είσαι

Ν. Λυγερός

Όταν είσαι
υπερβατικός
η συνέχεια
έρχεται
μετά
και αυτό
σου επιτρέπει
να κάνεις
καινοτομία
εντός της Ανθρωπότητας.