69554 - Το υπερβατικό

Ν. Λυγερός

Το υπερβατικό
παράγει
ένα τόσο
μεγάλο μέλλον
που το παρελθόν
φαίνεται
απειροελάχιστο
για τη συνέχεια
του έργου
λόγω
εκθετικού
επιπέδου.