69555 - Όταν βγήκε

Ν. Λυγερός

Όταν βγήκε
το πρώτο
αυτοκίνητο
κανείς
δεν είχε
προβλέψει
ότι θα άλλαζε
την πολεοδομία
των νέων
και παλαιών
πόλεων.