69556 - Είναι η πρόσβαση

Ν. Λυγερός

Είναι η πρόσβαση
που δημιουργεί
τα εμπόδια
και αυτά
την αναδεικνύουν
με την ύπαρξή τους
γι’ αυτό
αξιοποίησε
κάθε εμπόδιο
για να βρεις
την πρόσβαση.