69557 - Σε μία μέρα

Ν. Λυγερός

Σε μία μέρα
του μέλλοντος
μπορούμε
να κάνουμε
πράγματα
που πάνε
εξωφρενικά
γρήγορα
για μια μέρα
του παρελθόντος
λόγω εκθετικής
παραγωγής.