69562 - Η καινοτομία

Ν. Λυγερός

Η καινοτομία
αλλάζει
τόσο πολύ
τον τρόπο
που σκέφτεσαι
που γίνεται
σημείο
αναφοράς
για το επόμενο
μέλλον.