69563 - Αν το μέλλον

Ν. Λυγερός

Αν το μέλλον
δημιουργεί
σημεία
αναφοράς
πώς μπορείς
να έχεις
σημείο αναφοράς
για να δημιουργήσεις
το μέλλον
της συνέχειας
του έργου.