69567 - Το ανύπαρκτο

Ν. Λυγερός

Το ανύπαρκτο
παράγει
εκθετικό
υπαρκτό
ενώ μόνο του
το τελευταίο
χωρίς
τη δράση
της ουτοπίας
γίνεται
γρήγορα
ανύπαρκτο.