69568 - Ο υλισμός

Ν. Λυγερός

Ο υλισμός
είναι θνητός
και γι’ αυτό
πέθανε
η σοβιετική
αθανασία
που πίστεψαν
όλοι οι φανατικοί
της βαρβαρότητας
γιατί δεν είχε
φως.