69569 - Η Ιστορία

Ν. Λυγερός

Η Ιστορία
της Ανθρωπότητας
γράφεται
από το μέλλον
για να έχει
θεμέλια
του Χρόνου
που συνέχισε
πέρα
των γεγονότων.