69570 - Σκεφτείτε

Ν. Λυγερός

Σκεφτείτε
τι ακούσατε
σε δύο ώρες
και τι γίνεται
όταν σκέφτομαι
εικοσιτέσσερις ώρες
και κάνω
παύση
απλώς για να μιλήσω
με εσάς.