69573 - Αν θεωρείς

Ν. Λυγερός

Αν θεωρείς
τα ανύπαρκτα
και τα αδιανόητα
ως φυσιολογικά
και αυτονόητα
στην τελική
πώς θα καταλάβεις
ότι ζεις
μέσα
στο θαύμα
της φύσης.