69575 - Δεν είδες

Ν. Λυγερός

Δεν είδες
το εξωτερικό
αλλά
ζήτησες
το εσωτερικό
για σιγουριά
αφού
ήξερες
για την πηγή
της ουσίας.