69584 - Κάθε κομμάτι

Ν. Λυγερός

Κάθε κομμάτι
του σώματος
που ανακαλύπτεις
σε φέρνει
πιο κοντά
στην πηγή
της χαράς
και γι’ αυτό
απολαμβάνεις
με πάθος
κάθε εικόνα.