69585 - Η παρτιτούρα

Ν. Λυγερός

Η παρτιτούρα
όταν έχει
δυσκολίες
πρέπει
να μελετηθεί
προσεκτικά
για να έχει
απόδοση
η εκτέλεση
αλλιώς
θα απουσιάζει
η ομορφιά.