69587 - Η Ουκρανία

Ν. Λυγερός

Η Ουκρανία
δεν είναι
μόνη της
και πρέπει
να προστατευτεί
από τις βάρβαρες
επιθέσεις
της Ρωσίας
που έχει ακόμα
τα αντανακλαστικά
της Σοβιετικής Ένωσης.