69591 - Ο ήχος του τσέλου

Ν. Λυγερός

Ο ήχος του τσέλου
εξαρτάται
απόλυτα
από το σώμα
και όχι μόνο
από το δοξάρι
γιατί είναι
αγκαλιά
ανθρώπινη
που ζει
με το όργανο.