69592 - Κάθε ερμηνεία

Ν. Λυγερός

Κάθε ερμηνεία
εμπλουτίζει
το ρεπερτόριο
και βλέπεις
πιο ξεκάθαρα
την πολλαπλότητα
της μουσικής
που αγκαλιάζει
τις ψυχές
όλων
των ανθρώπων.