69596 - Θα είμαστε μαζί σου

Ν. Λυγερός

Θα είμαστε μαζί σου
κι ας μην υπάρχει
κανένας μαζί σου,
θα είμαστε μαζί σου
κι ας είναι οι άλλοι
μόνο κοντά σου
γιατί είμαστε
με κάθε
αθώο
της Ανθρωπότητας.