69603 - Αν είσαι

Ν. Λυγερός

Αν είσαι
κοντά
σε πηγή
χαράς
πρέπει
να τη μεταδώσεις
αλλιώς
θα είσαι
εσύ
η φυλακή της.