69612 - Μπορεί οι εικονοκλάστες

Ν. Λυγερός

Μπορεί οι εικονοκλάστες
να κράτησαν
έναν αιώνα
αλλά
οι οργανοκλάστες
διαρκούν
εδώ και αιώνες
επειδή πολλοί
δεν κατάλαβαν
ότι είναι βάρβαροι.