69614 - Η μουσική

Ν. Λυγερός

Η μουσική
είναι χριστιανική
όταν είναι ιερή
ενώ η ψαλμωδία
είναι μόνο
κρυπτοχριστιανική
γιατί φοβάται
να έχει
μουσική
μαζί της.
.