69620 - Τα ζώα

Ν. Λυγερός

Τα ζώα
τα έπλασε
η Φύση
αγάπα τα
λοιπόν.

Τα μουσικά όργανα
τα έπλασε
η Ανθρωπότητα
αγάπα τα
λοιπόν.