69623 - Δύο χρόνια

Ν. Λυγερός

Δύο χρόνια
ήταν
η προετοιμασία
για το καινό
μαντολίνο
αφού
έπρεπε
να τιμηθεί
η ιερή
πόλη
του Χρόνου.