69626 - Αν ο Χριστός

Ν. Λυγερός

Αν ο Χριστός
έμπαινε
σε εκκλησία
την ώρα
της λειτουργίας
θα την παρακολουθούσε
χωρίς να διακόψει
και θα μιλούσε
μόνο στο τέλος
αφού είναι
η συνέχειά του.