69628 - Αν το τρία

Ν. Λυγερός

Αν το τρία
δείχνει
το ιερό
μην ξεχνάς
ότι το τέσσερα
δείχνει
την ολότητα
και αυτό
ζεις
όταν κάνεις
τον σταυρό σου.