69631 - Και τώρα

Ν. Λυγερός

Και τώρα
θυμάσαι
τον Σωτήρη
και τον Παύλο
της νουβέλας
που διαβάζαμε
κάθε μέρα
όταν υπήρχε
μεγάλη ανάγκη
υποστήριξης
των αθώων.
Γι’ αυτό χαίρεσαι.