69637 - Δεν είχαν πεθάνει

Ν. Λυγερός

Δεν είχαν πεθάνει. Αυτό ήταν το μόνο σίγουρο.
Αλλά τώρα τους είχε πει ότι δεν θα πεθάνουν
από την πανδημία γιατί είχε έρθει το τέλος της.
Το πρόβλημα ήταν ότι κανένας αριθμός
δεν έλεγε κάτι που να μοιάζει με αυτή την προφητεία
που δεν έλεγε το όνομά της.
Ήταν θέμα πίστης.
Αλλά πόσο πιστοί έπρεπε να είναι για να πιστέψουν
ότι είχαν έρθει σε επαφή με το ανύπαρκτο.
Αυτό ήταν το θεμελιακό πρόβλημα.
Ήταν σαν να είχαν περάσει
σε άλλο στάδιο..
Έμοιαζε με λειτουργία Θεού
που ήξεραν τη σημασία της.
Αλλά δεν είχαν καμιά άλλη ένδειξη.
Και ακόμα κι αν το πίστευαν
πώς να πείσουν τους άλλους
ότι είχαν δίκιο.
Μετά το ανύπαρκτο, το πρόβλημα ήταν
η πίστη και μετά η πειθώ.
Το μήνυμα του ανύπαρκτου
είχε δημιουργήσει ένα πραγματικό πρόβλημα
που έπρεπε να επιλύσουν
με τρόπο αποτελεσματικό.