69676 - Ο αγώνας βαθύτητας

Ν. Λυγερός

Υπήρχε και μια άλλη δυσκολία.
Έπρεπε να καταλάβουν μια ειδική μορφή.
Ήταν ο αγώνας της βαθύτητας.
Το μήνυμα δεν έλεγε τα πάντα
ακόμα κι αν υπήρχαν στοιχεία ουσίας.
Ήταν σαν ένα γλυπτό
που ήταν φυλακισμένο μέσα στο μάρμαρο.
Έπρεπε να λαξεύουν το μάρμαρο
χωρίς να το αγγίξουν
χωρίς να το πληγώσουν.
Ήξεραν μόνο ότι υπάρχει.
Κι έπρεπε να ζήσει πάση θυσία.
Αυτός ο αγώνας βαθύτητας ήταν αναγκαίος.
Αλλά πώς να τον εξηγήσουν;
Αυτό ήταν το θέμα.
Αν τουλάχιστον είχαν περισσότερες πληροφορίες.
Αυτό σκέφτηκαν στην αρχή.
Έμοιαζε με μαντείο αλλά δεν ήταν.
Η λειτουργία Θεού είχε αρχίσει.
Το μήνυμα ήταν μόνο η έναρξη.
Θα ήταν μαζί τους
και στη συνέχεια.
Αυτό κατάλαβαν μετά. Μόνο οι δράσεις…
Αυτές θα προκαλούσαν άλλα μηνύματα.