69680 - Η Ανάσταση της Ανθρωπότητας

Ν. Λυγερός

Κανείς δεν είχε προβλέψει το φαινόμενο που ζούσαν.
Όμως το ζούσαν και αυτό ήταν σίγουρο.
Μέσα στην κρίση είχε πέσει το σήμα της απελευθέρωσης
χωρίς καμιά προειδοποίηση.
Και η φωτοκλασία είχε παραγάγει το έργο που ήταν τόσο αναγκαίο
για να γίνει το θαύμα.
Και αυτό είχε ένα όνομα
μετά από αυτά τα χρόνια της κρίσης
τίποτα λιγότερο
από την Ανάσταση της Ανθρωπότητας.
Όλοι οι πιστοί έπλαθαν
κομμάτια του μέλλοντος
με τα προγράμματα που έχτιζαν
για να λειτουργήσουν
όχι μόνο παράλληλα
αλλά δικτυακά
αφού είχε γίνει η διαδικτυακή προετοιμασία.
Όλη η Ανθρωπότητα είχε ενεργοποιηθεί
με το φως του Χρόνου
γιατί το μήνυμα του ανύπαρκτου
είχε σταλεί από το μέλλον
και τώρα έβλεπαν ότι το άγγιζαν.
Έτσι αναστήθηκε η Ανθρωπότητα
και νίκησε το Φως.