69747 - Κατέγραφε

Ν. Λυγερός

Κατέγραφε
χωρίς προσπάθεια
τις σκέψεις του
λόγω ανάγκης
επειδή ήξερε
ότι οι άνθρωποι
ήθελαν το φως
χωρίς να ξέρουν
πού να το βρουν
και τους μοίραζε
το είναι του.