69752 - Κάθε ανάσα μου

Ν. Λυγερός

Κάθε ανάσα μου
πάρε
αν δεν μπορείς
να ζήσεις
αλλιώς
αφού είμαι
μαζί σου
για να σε προστατέψω
Ανθρωπότητα
λόγω
του Χρόνου.