69810 - Με τις παλιές

Ν. Λυγερός

Με τις παλιές
φωτογραφίες
βλέπεις
την ουσία
του έργου
που δεν είχες
αντιληφθεί
πριν
γιατί ανακαλύπτεις
τι είδε
το τρίτο μάτι
της σοφίας.