69811 - Κάθε εικόνα

Ν. Λυγερός

Κάθε εικόνα
του παρελθόντος
όταν την αναλύεις
με το βλέμμα
του μέλλοντος
ανακαλύπτεις
την αλήθεια
που ποτέ
δεν είχες
προσέξει
πριν
τόσο βαθιά.